» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације обостраних одморишта са станицама за снабдевање горивом „Бело поље 1 и 2” на ауто-путу Е-763 Београд – ЈужниЈадран, деоница Обреновац – Уб, градска општина Обреновац

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, за блокове 2а и 19в

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс социјалног становања у насељу Овча, градска општина Палилула

Акти Града
5

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер I фаза – Радничка улица, општина Чукарица, за деоизмеђу улица: Радничке (Савске магистрале), Кировљеве и Високе

Акти Града
6

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Центра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, градска општина Младеновац

Акти Града
7

Одлука о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

План постављања привремених објеката – киоска на територији града Београда – подручје градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
10

Решење о давању сагласности на Статут Новобеоградске културне мреже са Статутом Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
15

Закључак о давању сагласности на Одлуку о задужењу и залагању ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
16

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о четвртој измени и допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о петој измени и допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
17

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Прве економске школе, Београд

Исправкe
17

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Београд, Рипањ

Исправкe
18

Исправка Решења о именовању два члана Школског одбора Шесте београдске гимназије, Београд

Исправкe