» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагланости на Одлуку којом се мењају цене услуга чишћења и прања јавних површина Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” са Одлуком

Акти Града
1

Решење о образовању Комисије за праћење примене, спорна питања и давање мишљења о примени одредаба Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач Град Београд

Акти Града
2

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, градска општина Савски венац

Акти Града
3

Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Одлука о буџету Градске општине Земун за 2020. годину

Акти градских општина Земун
31

Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
32

Решење о разрешењу члана Комисије за образовање, културу и физичку културу и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун