» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2019. godinu

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima (leva i desna strana), na srednjoj stacionaži km 173+000 infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 Subotica–Beograd, na kat. parcelama 708/1, 711/2,712/1 i 713/1, sve KO Batajnica, u smeru ka Subotici, gradska opština Zemun

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za potez ulica Zemunska – Tošin bunar na Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
5

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
5

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
5

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
6

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin