» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Akti Grada
1

Odluka o finansiranju programa od javnog interesa u oblasti društvene brige za zdravlje stanovništva

Akti Grada
3

Odluka o dopunama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
4

Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj inspekciji

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Akti Grada
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
5

Odluka o zaštiti opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
15

Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
15

Odluka o prenosu osnivačkih prava grada Beograda nad Muzejom Nikole Tesle sa sedištem u Beogradu na Republiku Srbiju

Akti Grada
16

Odluka o uspostavljanju međuopštinske saradnje

Akti Grada
16

Odluka o izmeni Odluke o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Saobraćajnog preduzeća „Lasta” a.d. Beograd i u kapitalu Saobraćajnog preduzeća „Lastra” d.o.o. Lazarevac, sa stanjem na dan 30. novembra 2017. godine, sa pripadajućom kamatom do 11. januara 2018. godine

Akti Grada
16

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane” Beograd

Akti Grada
17

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda

Akti Grada
17

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva „Mirko Sandić” d.o.o

Akti Grada
17

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”

Akti Grada
18

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija”, Beograd

Akti Grada