» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Lazarevac i o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, postavljenih i imenovanih lica

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o prestanku dužnosti člana Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JPKP „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
8

SOPOT Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija