» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o prestanku mandata odbornici Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o prestanku funkcije članovima Veća Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac, pre isteka vremena na koje su izabrani

Akti gradskih opština Savski venac
6

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac, pre isteka vremena na koje su izabrani

Akti gradskih opština Savski venac
7

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
7

Odluka o razrešenju Upravnog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan”

Akti gradskih opština Savski venac
8

Rešenje o prestanku dužnosti zamenice predsednika Skupštine Gradske opštine Savski venac 7 Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
8

Rešenje o prestanku dužnosti predsednice gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
8

Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednice gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
8

Rešenje o prestanku dužnosti članova Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
8

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
9

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
9

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
9

Rešenje o razrešenju članova Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
9

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
10

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan”

Akti gradskih opština Savski venac
11

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
11

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
11

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
11

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
12

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
13

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
13

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
13

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
13

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
13

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
13

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
14

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
14

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
14

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
14

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
15

Odluka o dodeli odborničkih mandata

Akti gradskih opština Čukarica
15

Odluka o dodeli odborničkog mandata

Akti gradskih opština Čukarica
15

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
19

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Barajevo, zamenika predsednika i članova opštinskog Veća

Akti gradskih opština Barajevo
19

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
20

Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo