» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2019. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
17

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2020. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
47

Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
48

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
48

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
49

Rešenje o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
52

Rešenje o prestanku funkcije lokalnog ombudsmana Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
53

Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
53

Rešenje o prestanku funkcije zamenika lokalnog ombudsmana Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
53

Rešenje o izboru zamenika lokalnog ombudsmana Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
53

Rešenje o prestanku funkcije lokalnog ombudsmana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
53

Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
54

Rešenje o izboru zamenika lokalnog ombudsmana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
54

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
54

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
54

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
54

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
55

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
55

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
55

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
55

Rešenje o prestanku mandata članova Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
56

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
56

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica” o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
56

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica” o raspodeli dobiti iz 2019. godine

Akti gradskih opština Rakovica
56

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o rebalansu plana rashoda i izdataka za 2020. godinu

Akti gradskih opština Rakovica