» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 63-2023, izdat 2023-09-12
veličina 286.71 Kb
1

Rešenje o dopuni Rešenja o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanju na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2020. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
18

Odluka o stalnoj manifestaciji „Budućnost Voždovca”

Akti gradskih opština Voždovac
19

Rešenje o izboru Komisije za privredu, budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
19

Rešenje o izboru Komisije za organizaciju i normativna akta Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
19

Rešenje o izboru Komisije za predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
19

Rešenje o izboru Komisije za ravnopravnost polova Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o izboru Komisije za urbanizam i komunalno-stambene delatnosti Skupštine Gradskeopštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o izboru Saveta za energetiku, saobraćaj i telekomunikacije Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o izboru Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o izboru Saveta za mlade Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o izboru Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o izboru Saveta za kulturu i informisanje Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o izboru Saveta za poljoprivredu Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o izboru Saveta za obrazovanje, sport i omladinu Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o izboru Saveta za upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni centar – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni centar – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predstavniku osnivača u Skupštini Privrednog društva „Sportski centar Voždovac” d.o.o. Beograd

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o imenovanju ovlašćenog predstavnika osnivača u Skupštini Privrednog društva „Sportski centar Voždovac” d.o.o. Beograd

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o razrešenju upravitelja „Humanitarne fondacije – srcem za Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o imenovanju upravitelja „Humanitarne fondacije – srcem za Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora „Humanitarne fondacije – srcem za Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora „Humanitarne fondacije – srcem za Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Ustanove „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „ Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
26

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članovima Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o izboru članova Komisije za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o izboru članova Komisije za propise, predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativno-mandatne komisije Skupštine Gradskeopštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Rešenje o razrešenju i imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Aneks III Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno komunalno preduzeće „Veterina Beograd”

Кolektivni ugovori