» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” sa Odlukom

Akti Grada
1

Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo objekata Batajničkog kanalizacionog sistema, gradska opština Zemun

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije između Požeške, Kijevske, Nikolaja Gogolja i Valjevske ulice, gradska opština Čukarica

Akti Grada
4

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u oktobru 2020. godine

Akti Grada
5

Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
5

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Rešenje o imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran

Akti gradskih opština Savski venac
20

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
20

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
20

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
20

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan”

Akti gradskih opština Savski venac
20

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o izboru članova Saveta za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o izboru članova Komisije za propise Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o izboru članova Komisije za predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o prestanku mandata predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca iz 2019. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac iz 2019. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac za 2020. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac