» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo bloka uz Ulicu braće Jerković, gradska opština Voždovac

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu, opština Stari grad, za Blok 36

Akti Grada
3

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
15

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
16

Odluka o davanju saglasnosti na promenu imena Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
16

Rešenje o prestanku dužnosti članovima Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
16

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
16

Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
17

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana poslovanja UK „Stari grad” za 2020. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
17

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
18

Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Ustanove kulture „Stari grad” za 2019. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
18

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku izmeni Odluke o visini naknade za korišćenje javnog parkirališta sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
18

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju cena pijačnih usluga na pijacama GO Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
19

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju cena – naknade za privremeno korišćenje javnih površina u GO Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
19

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju dopune Cenovnika usluga za fizička i pravna lica sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
20

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija