» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Novi Beograd za 2021. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd” sa oglasom

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o razrešenju direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
22

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
22

Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu sa Kadrovskim planom Uprave Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
36

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
37

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2020/21. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
37

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
37

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac