» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Zemun za 2021. godinu

Akti gradskih opština Zemun
29

Odluka o stavljanju van snage Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz budžeta Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
29

Odluka o dopuni Odluke o načinu, marilima i kriterijumima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
29

Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima i saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar bloka na području gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
29

Odluka o utvrđivanju dela Batajnice, dela Zemun polja i dela Zemuna kao posebnih naseljenih mesta na području gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
30

Rešenje o razrešenju člana Saveta za budžet i finansije i izboru novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
30

Rešenje o razrešenju člana Izdavačkog saveta „Zemunskih novina” i izboru novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
30

Rešenje o razrešenju člana Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu i izboru novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
30

Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
30

Rešenje o razrešenju člana Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
31

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu sa Kadrovskim planom Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
60

Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog programa rada i finansijskog poslovanja UK „Stari grad” za 2021. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
60

Ispravka Odluke o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda

Ispravke