» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u januaru 2021. godine

Akti Grada
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu sa Izmenama i dopunama kadrovskog plana Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
21

Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja lokalnog ombudsmana Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
21

Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad” za period januar–decembar 2020. godine

Akti gradskih opština Stari grad
21

Rešenje o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad” za period januar–decembar 2020. godine

Akti gradskih opština Stari grad
21

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Odluka o poništavanju Odluke o sprovođenju javnog konkrusa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preuzeća čiji je osnivač Gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JPKP „Lazarevac”, Lazarevac za 2021. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Toplifikacija” Lazarevac za 2021. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin sa oglasom

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
26

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
27

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin