» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o nefakturisanju zakupnine zakupcima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u poslovnom prostoru na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, za mesec maj 2021. godine

Akti Grada
1

Odluka o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu

Akti Grada
3

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Banjica – kompleks između ulica: Crnotravske, Bulevara Jugoslovenske armije, Beranske, Borske i Kaljavog potoka, gradska opština Voždovac – I faza, za deo Bloka 3

Akti Grada
5

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Krnjača, opština Palilula, za zonu K1 u delu Bloka 80 i Bloku 81

Akti Grada
6

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo stambenog kompleksa „Radničko naselje” u Zelezniku, gradska opština Čukarica

Akti Grada
7

Izmene i dopune Plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe – faza I1, opština Voždovac za Blok 4, između ulica: Vojvode Stepe, Borisavljevićeve, Piroćančeve i Bože Jankovića

Akti Grada
19

Odluka o otpisu i konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović” PIM a.d. Beograd

Akti Grada
20

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Grafičkog preduzeća „Kompanija štamparija Borba” a.d. Beograd, sa stanjem na dan 21. jun 2019. godine, sa pripadajućom kamatom do dana 18. februara 2021. godine

Akti Grada
20

Odluka o usvajanju Predloga koncesionog akta za finansiranje redovnog održavanja horizontalne saobraćajne signalizacije i delova saobraćajne opreme – pešačkih ograda i saobraćajnih stubića, u zonama škola u sedam gradskih opština Grada Beograda (GO Barajevo, GO Grocka, GO Lazarevac, GO Mladenovac, GO Obrenovac, GO Sopot i GO Surčin), koji se ne mogu komercijalno koristiti i finansiranje nabavke, izgradnje, postavljanje, održavanje i korišćenje određenih elemenata urbanog mobilijara na teritoriji sedam gradskih opština Grada Beograda (GO Barajevo, GO Grocka, GO Lazarevac, GO Mladenovac, GO Obrenovac, GO Sopot i GO Surčin), koje nisu obuhvaćene Generalnim urbanističkim planom i Katalogom urbane opreme, a koji se mogu komercijalno koristiti u postupku javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije

Akti Grada
21

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije”, Beograd čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom

Akti Grada
22

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Banjica – kompleks između ulica Crnotravske, Bulevara Jugoslovenske armije, Beranske, Borske i Kaljavog potoka, gradska opština Voždovac – I faza, za deo Bloka 3

Akti Grada
23

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Krnjača, opština Palilula, za zonu K1 u delu Bloka 80 i Bloku 81

Akti Grada
24

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo stambenog kompleksa „Radničko naselje” u Zelezniku, gradska opština Čukarica

Akti Grada