» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Lazarevac i o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2021. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o davanju saglasnosti na prvi rebalans Programa poslovanja JPKP „Lazarevac” Lazarevac za 2021. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Lazarevac sa Finansijskim planom prihoda i rashoda za 2021. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za nazive ulica i trgova i drugih delova naseljenih mesta na području gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o obrazovanju Komisije za nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na području gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o prestanku mandata članovima Komisije za dodelu javnih priznanja

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu javnih priznanja

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Strana Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
42

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin, Javnog preduzeća Kablovska distribucija Surčin i Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin sa oglasom

Akti gradskih opština Surčin
46

Plan postavljanja pokrenih privremenih objekata (manjih montažnih objekata) na području grada Beograda – opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
48

Plan postavljanja privremenih objekata (kioska) na području grada Beograda – Opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
49

Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
49

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
49

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
50

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
51

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
51

Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Surčin
51

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
51

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća Kablovska distribucija, Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
52

Izveštaj o izvršenju budžeta Gradske opštine Surčin za period 1. januar – 31. decembar 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
57

Zaključak

Akti gradskih opština Surčin