» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o podizanju spomenika Edvardu Rusjanu

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Odluke o podizanju spomenika Branku Pešiću

Akti Grada
2

Odluka o dodeli naziva parka na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti Grada
2

Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti Grada
2

Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti Grada
2

Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti Grada
3

Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti Grada
3

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Novinsko-izdavačkog preduzeća „Kompanija Borba”a.d. Beograd

Akti Grada
4

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda

Akti Grada
4

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima Grada Beograda „Putevi Beograda” čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom

Akti Grada
5

Odluka o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju stanice komprimovanog prirodnog gasa u gradu Beogradu i snabdevanje i distribuciju komprimovanog prirodnog gasa

Akti Grada
6

Druge izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2021. godinu

Akti Grada
63

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu

Akti Grada
63

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd

Akti Grada
64

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
64

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove – Apoteke „Beograd”

Akti Grada
64

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke „Beeograd”

Akti Grada
64

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Apotekarske ustanove – Apoteke „Beograd”

Akti Grada
64

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka „Pinokio”

Akti Grada
65

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka „Pinokio”

Akti Grada
65

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Urbanističkog zavoda Beograda JUP

Akti Grada
65

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Urbanističkog zavoda Beograda JUP

Akti Grada
65

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada