» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 62-2023, izdat 2023-09-01
veličina 319.94 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2021. godinu „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac” Lazarevac, sa Finasijskim planom za 2021. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o razrešenju direktora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama ostalih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac