» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Akti Grada
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnoj manifestaciji u oblasti sporta od značaja za grad Beograd

Akti Grada
3

Odluka o dopuni Odluke o Nagradi grada Beograda

Akti Grada
3

Izmena i dopuna Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Voždovac

Akti Grada
4

Izmena Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Čukarica

Akti Grada
4

Rešenje o promeni naziva dela Trga republike na teritoriji opštine Stari grad

Akti Grada
4

Rešenje o promeni naziva ulica na teritoriji gradskih opština: Zvezdara, Palilula, Savski venac, Vračar, Voždovac, Zemun, Čukarica i Rakovica

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti na statutarnu Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put”

Akti Grada
6

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mladost”, Beograd

Akti Grada
6

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević”, Beograd

Akti Grada
6

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Sedam sekretara SKOJ-a”, Beograd

Akti Grada
6

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Vladimir Đorđević”, Beograd

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Stanko Marić”, Zemun – Ugrinovci

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović”, Beograd – Umka

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Karađorđe”, Beograd – Ostružnica

Akti Grada
7

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mladost”, Beograd

Akti Grada
7

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević”, Beograd

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Sedam sekretara SKOJ-a”, Beograd

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Vladimir Đorđević”, Beograd

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Stanko Marić”, Zemun – Ugrinovci

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović”, Beograd – Umka

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Karađorđe”, Beograd – Ostružnica

Akti Grada
9

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Drinka Pavlović”, Beograd

Akti Grada
9

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Zubotehničke škole, Beograd

Akti Grada
9

Rešenje o razrešenju tri člana Školskog odbo ra Škole za dizajn, Beograd

Akti Grada
9

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Srednje tehničke PTT škole, Beograd

Akti Grada
9

Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Druge ekonomske škole, Beograd

Akti Grada
10

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole „Petar Drapšin”, Beograd

Akti Grada
10

Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Filološke gimnazije, Beograd

Akti Grada
10

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Zubotehničke škole, Beograd

Akti Grada
10

Rešenje o imenovanju tri člana Školskog odbora Škole za dizajn, Beograd

Akti Grada
10

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Srednje tehničke PTT škole, Beograd

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Druge ekonomske škole, Beograd

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole „Petar Drapšin”, Beograd

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Filološke gimnazije, Beograd

Akti Grada
11

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisije za utvrđivanje uslova i sprovođenje konkursa po programu podrške talentovanim srednjoškolcima i studentima Beograda broj 6-3294/03-IO od 12. decembra 2003. godine

Akti Grada
11

Izmene i dopune Socijalnog programa za zaposlene u javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač grad Beograd u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju

Akti Grada
12

Odluka o gradskoj upravi – prečišćen tekst

Akti Grada
26

Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve

Akti gradskih opština Rakovica
26

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije groblja u Rajkovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Draganu Grčiću, odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Vesilinki Radosavljević, odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Rešenje o davanju saglasnosti na cene isporuke toplotne energije – grejanja sa daljinskog sistema u Obrenovcu koje plaćaju neposredni korisnici

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Zaključak o izmeni interventnih mera za zaštitu najugroženijih građana Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Pojedinačni kolektivni ugovor za Javno preduzeć e za informisanje „Obrenovac”

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije („Službeni list grada Beograda”, br. 1/02 i 23/02)

Akti javnih komunalnih preduzeća
38

Ispravka Rešenja o izmeni Rešenja o najvišem nivou cena komunalnih proizvoda i usluga

Ispravke
38

Ispravka Odluke o postupku izdavanja poslovnih prostorija u zakup Javnog preduzeća „Poslovni prostor Savski venac”

Ispravke