» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
1

Uputstvo za primenu mera zaštite socijalno ugroženih domaćinstava u postupku izgradnje individualnih stambenih objekata i legalizacije bespravno izgrađenih objekata

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta cena na malo u februaru 2004. godine

Akti Grada
2

Pravilnik o postupku javnih nabavki

Akti gradskih opština Rakovica
4

Odluka o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Barajevo
8

Odluka o dopunama Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata i apsolvenata

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka o obrazovanju mesne zajednice „Glumčevo brdo”

Akti gradskih opština Barajevo
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za informisanje i kulturu „Barajevo”

Akti gradskih opština Barajevo
9

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” Barajevo za uvećanje ukupnog iznosa sredstava za isplatu zarada

Akti gradskih opština Barajevo
10

Zaključak o zaključivanju Pojedinačnog kolektivnog ugovora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada JP za informisanje i kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada JKP „10. oktobar” Barajevo za 2004. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
10

Zaključak za subvencionisanje cene usluge grejanja za civilne invalide rata

Akti gradskih opština Barajevo
11

Statut Javnog preduzeća za informisanje i kulturu „Barajevo”

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Izmena i dopuna Plana za postavljanje privremenih objekata u mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređivanja gradskog građevinskog zemljišta, mesnih zajednica na teritoriji opštine Lazarevac i izgradnje objekata komunalne infrastrukture sa finansijskim planom za 2004. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan priliva i angažovanja sredstava Fonda solidarnosti u 2004. godini

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje postupka za poveravanje obavljanja pojedinih komunalnih delatnosti

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Odluka o izradi plana detaljne regulacije centralne zone Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Izmena i dopuna Privremenih pravila građenja u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Izmena i dopuna Plana postavljanja privremenih pokretnih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Pravilnik o utvrđivanju etalona (izvornika) Srednjeg grba grada Beograda i grafičkim standardima za njegovo prikazivanje

Ispravke