» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
0

Odluka o proširenju delatnosti Javnog preduzeć a za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Pravilnik o izmeni Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Akti Grada
1

Zaključak o prihvatanju informacije u vezi sa Odlukom o naknadi dimničarskih usluga Preduzeća za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar” iz Beograda

Akti Grada
1

Zaključak o prihvatanju informacije JP za stambene usluge o visini naknade za korišćenje garaža i garažnih mesta i boksova

Akti Grada
2

Zaključak o prihvatanju Informacije Javnog preduzeća za stambene usluge u vezi sa Odlukom o naknadi održavanja stambenih zgrada

Akti Grada
2

Izmene i dopune Pojedinačnog kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis 330

Akti Grada
5

Pokazatelj rasta cena na malo u aprilu 2004. godine 333

Akti Grada
5

Rešenje o utvrđivanju cena delatnosti iznošenja smeća u mesnoj zajednici Kaluđerica

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata sekretaru Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
5

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
6

Rešenje o razrešenju i imenovanju sekretara Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Mladenovac
6

Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika sekretara Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Mladenovac
6

Plan postavljanja reklama na stubovima javne rasvete na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
7

Odluka o poveravanju poslova projektovanja, izgradnje i održavanja distributivne gasovodne mreže i dugoročnoj isporuci prirodnog gasa na teritoriji mesnih zajednica Barič i Mala Moštanica

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Ispravka Odluke o budžetu opštine Stari grad za 2004. godinu

Ispravke
7

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Zemun za 2003. godinu

Ispravke
7

Ispravka Odluke o završnom računu budžeta opštine Zemun za 2003. godinu

Ispravke
8

Ispravka Rešenja o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Ispravke
8

Ispravka Rešenja o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Ispravke