» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
1

Odluka o završnom računu budžeta grada Beograda za 2003. godinu

Akti Grada
7

Odluka o prestanku važenja Odluke o plaćanju poreza na fond zarada

Akti Grada
7

Odluka o izmeni Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2004. godini

Akti Grada
8

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema Projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu – 344

Akti Grada
8

Odluka o premiji za isporučene količine pasterizovanog mleka u Beogradu u 2004. godini

Akti Grada
9

Odluka o premiji za nabavku i odgoj prvotelkinja u 2004. godini

Akti Grada
10

Odluka o dopuni Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda

Akti Grada
10

Odluka o osnivanju Osnovne škole „Jefimija” u Obrenovcu

Akti Grada
11

Odluka o podizanju spomenika Elefteriosu Venizelosu u Beogradu

Akti Grada
11

Pravilnik o dopuni Pravilnika o privremenim pravilima građenja stanica za snebdevanje tečnim gorivom

Akti Grada
11

Plan detaljne regulacije blokova uz ulicu Dimitrija Tucovića

Akti Grada
21

Plan detaljne regulacije dela centralne zone prostorne celine – opštine Vračar, bloka između ulica Lamartinove, Nebojšine i Braničevske

Akti Grada
36

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Vračar

Akti Grada
39

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad

Akti Grada
41

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Savski venac

Akti Grada
42

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Novi Beograd

Akti Grada
45

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Beograda Miroslavu Draganić u

Akti Grada
45

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
45

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra „Dva stabla hameciparisa i stablo ariša”, u ulici Augusta Cesarca u Beogradu

Akti Grada
45

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra „Tri stabla kanadske cuge i dva stabla sofore” na Kalemegdanu

Akti Grada
46

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Turistič ke organizacije Beograda

Akti Grada
46

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji Beograda

Akti Grada
46

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije Beograda za 2003. godinu

Akti Grada
46

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola u Beogradu

Akti Grada
54

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola u Beogradu

Akti Grada
57

Odluka o izmeni Uputstva o izvršenju Odluke o ustanovaljavanju književne nagrade „Isidora Sekulić”

Akti gradskih opština Savski venac
57

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade na poslovima tekućeg održavanja zajedničkih delova stambene zgrade i hitnih intervencija

Akti gradskih opština Mladenovac