» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
1

Odluka o organizaciji i radu organa opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2004. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o grbu i stegu opštine i mesta Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
14

Odluka o upotrebi i zaštiti grba i stega opštine i mesta Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o formiranju Fonda solidarne stambene izgradnje opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Odluka o načinu, uslovima i rokovima korišćenja i vraćanja sredstava solidarnosti koja su izdvojena u skladu sa ranije važećim propisima

Akti gradskih opština Barajevo
18

Odluka o manifestacijama od opštinskog značaja

Akti gradskih opština Barajevo
18

Plan detaljne regulacije za izgradnju rezervoara „Vis” u Velikom Borku

Akti gradskih opština Barajevo
22

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora i Nazdornog odbora Fonda solidarne stambene izgradnje

Akti gradskih opština Barajevo
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o postupku i kriterijumima dodele stipendija studentima i apsolventima

Akti gradskih opština Barajevo
22

Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Odluka o završnom računu budžeta opštine Mladenovac za 2003. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Odluka o pružanju pravne pomoći

Akti gradskih opština Mladenovac
24

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
24

Odluka o organizaciji organa gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
30

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Sopot
30

Privremeni poslovnik Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot