» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u gradu Beogradu

Akti Grada
1

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o razrešenju sekretarke Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o postavljenju sekretarke Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o razrešenju člana i članica stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar – 3

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke Nadzornog odbora JPKP „Lazarevac” Lazarevac o cenama pijačnih usluga broj: 091-V/132-2 od 23. decembra 2013. godine sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac