» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pokazatelj pada potrošačkih cena u martu 2014. godine

Akti Grada
1

Rešenje o imenovanju članova Mobilnog tima za inkluziju Roma gradske opštine Palilula, Beograd

Akti gradskih opština Palilula
1

Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
4

Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, čiji je korisnik gradska opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
5

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan privremenog finansiranja JP „Poslovni prostor opštine Stari grad” za period I–III 2014. godine

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana privremenog finansiranja JP „Poslovni prostor opštine Stari grad” za period I–III 2014. godine

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan privremenog finansiranja JP „Poslovni prostor opštine Stari grad” za period I–VI 2014. godine

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Ustanove kulture „Parobrod” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Ustanove kulture „Parobrod” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan poslovanja za period I–III 2014. godine Ustanove kulture „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana poslovanja za period I–III 2014. godine Ustanove kulture „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan poslovanja za period I–VI 2014. godine Ustanove kulture „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni i dopuni Cenovnika usluga JP SRPC „Milan Gale Muškatirović” sa Odlukom broj 980/4 od 7. aprila 2014. godine

Akti gradskih opština Stari grad
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni i dopuni Cenovnika usluga JP SRPC „Milan Gale Muškatirović” sa Odlukom broj 1109/4 od 14. aprila 2014. godine

Akti gradskih opština Stari grad
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ulaznica za programe Ustanove kulture „Parobrod” sa Odlukom o cenovniku

Akti gradskih opština Stari grad
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Pijace i zelenilo Grocka” o utvrđivanju cena usluga prevoza preko Dunava sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
10

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”, Beograd

Кolektivni ugovori