» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Akti Grada
12

Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština

Akti Grada
13

Odluka o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja ne teritoriji grada Beograda

Akti Grada
19

Odluka o izradi Izmena i dopuna Generalnog plana Beograda 2021.

Akti Grada
19

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Binča”, gradska opština Grocka

Akti Grada
20

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Bulevaru Mihajla Pupina bb, gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
21

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava”

Akti Grada
22

Odluka o prestanku važenja Studije visokih objekata Beograda

Akti Grada
22

Pravilnik o izmeni Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Akti Grada
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Javno osvetljenje” Beograd

Akti Grada
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava” iz Beograda, ul. Terazije br. 3/V

Akti Grada
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JP „Sava centar” iz Beograda, ul. Milentija Popovića br. 9

Akti Grada
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode i odvođenja otpadnih voda Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” sa Odlukom

Akti Grada
24

Rešenja po konkursima raspisanim 28. juna 2013. godine za direktore javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd (JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”, JKP „Infostan”, JKP „Beograd put”, JKP „Pogrebne usluge”, JKP „Beogradske elektrane”, JKP „Zelenilo – -Beograd”, JKP „Gradska čistoća”,JKP „Gradske pijace”, JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”, JKP „Parking servis”, JP „Gradsko stambeno”, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, J.P, Javno radiodifuzno preduzeće „Studio B”, JUP „Urbanistički zavod Beograda”, JP „Ada Ciganlija”, JP „Sava centar”, JP „Beogradska tvrđava”, JP „Hipodrom Beograd”, JBP „Beogradvode” i JKP „Javno osvetljenje”)

Akti Grada
30

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada