» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju ogranka Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Akti Grada
1

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog javnog pravobranioca

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Infostan” Beograd

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put” Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Ada Ciganlija” Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”, Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”, Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
3

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”, Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”, Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”, Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”, Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis”, Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis”, Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija”, Beograd

Akti Grada
5

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija”, Beograd

Akti Grada
5

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Javno osvetljenje”, Beograd

Akti Grada
5

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Javno osvetljenje”, Beograd

Akti Grada
5

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP

Akti Grada
6

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP

Akti Grada
6

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Sava centar”, Beograd

Akti Grada
6

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Sava centar”, Beograd

Akti Grada
6

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”, Beograd

Akti Grada
7

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”, Beograd

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava”, Beograd

Akti Grada
7

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava”, Beograd

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”, Beograd

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”, Beograd

Akti Grada
8

Rešenje o razrešenju direktora Javnog radiodifuznog preduzeća „Studio B”, Beograd

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog radiodifuznog preduzeća „Studio B”, Beograd

Akti Grada
8

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Beogradu

Akti Grada
16

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
16

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
16

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Voždovac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
20

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
21

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, korisnik opština Voždovac, a kojim upravlja JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
22

Odluka o jednokratnom odricanju od naknada odbornika u svrhu saniranja posledica nastalih poplavama

Akti gradskih opština Voždovac
23

Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Beća gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za predstavke i žalbe

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za organizaciju i norma tivna akta Skupštine

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za mlade

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za kulturu i informisanje

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za poljoprivredu

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Binogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Milunka Savić, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I, Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Beli potok, Pinosava, Zuce, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
29

Odluka o prvoj izmeni Odluke o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd u periodu januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Rešenje o izmeni Rešenja o privremenom finansiranju gradske opštine Savski venac za period januar–jun 2014. godine

Akti gradskih opština Savski venac
44

Odluka o izmeni Odluke o privremenom finansiranju opštine Barajevo za period januar–jun 2014. godine

Akti gradskih opština Barajevo
50

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Pijace i zelenilo Grocka” o utvrđivanju cenovnika pogrebnih radova sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
50

Druga izmena i dopuna Rešenja o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar–jun 2014. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
57

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima JP „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija