» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Uputstvo o postupanju prilikom rangiranja prioritetnih projekata unapređenja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa i energije

Akti Grada
4

Odluka o prestanku mandata odbornici Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o imenovanju koordinatora i članova Radne grupe za izradu „Akcionog plana za unapređenje položaja romske populacije na teritoriji opštine Zvezdara za period 2015-2020. godine”

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna prim. dr Draganu Grebenaroviću

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna dr Milenku Staniću

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Branki Popović

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Siniši Ercegovčeviću

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Ranku Jašoviću

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Dragomiru Miličeviću – Kikiju

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna posthumno Milanu Nadovezi – Naji (1949-2013)

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom – počasni građanin Zemuna Lazaru Ristovskom

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornici Skupštine gradske opštine Savski venac – 8

Akti gradskih opština Savski venac
8

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
8

Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu korišćenja i raspolaganja stanovima u državnoj svojini na kojima je korisnik gradska opština Savski venac broj 06-1-12/2006-I-01 od 22. marta 2006.godine

Akti gradskih opština Savski venac
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
9

Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena gradske opštine Savski venac u poslovnom imenu tekvondo kluba u osnivanju

Akti gradskih opština Savski venac
9

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Odluka o podizanju spomenika palim borcima Kolubarske bitke u Zupanjcu

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o prestanku mandata člana Mandatne komisije Skupštine gradske opštine Lazarevac– 10

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o prestanku mandata člana Saveta za budžet i finansije Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika palim borcima Kolubarske bitke u Zupanjcu

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za informisanje „Radio-Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JP „Toplifikacija” za 2013. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu područja gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Ustanove za vršenje javne službe u oblasti fizičke kulture Sportsko-rekreacioni centar Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Rešenje o prestanku funkcije javnog pravobranioca gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Rešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac