» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Plan detaljne regulacije područja između Sportskog kompleksa „Crvena zvezda”, ulica Banjički venac, Veljka Lukića Kurjaka, Bulevara oslobođenja, raskrsnice „Autokomanda”, dr Milutina Ivkovića i planiranog produžetka Dinarske ulice, gradska opština Savski venac

Akti Grada
12

Rešenje o prestanku važenja pojedinih rešenja Gradskog komiteta za

Akti Grada
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih usluga JKP „Pogrebne usluge” sa Cenovnikom

Akti Grada
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ostalih usluga JKP „Pogrebne usluge” sa Cenovnikom

Akti Grada
16

Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2014/15

Akti Grada
16

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u oktobru 2014. godine

Akti Grada
16

Odluka o prvom rebalansu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2014. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju „Humanitarne fondacije Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora „Humanitarne fondacije Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Vračar za 2014. godinu

Akti gradskih opština Vračar
32

Odluka o osnivanju ustanove Centar za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
33

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
33

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Centra za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
33

Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Upravnog odbora Sportsko-rekreativno obrazovnog centra „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
34

Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
34

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
34

Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
34

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar