» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2015. godinu

Akti gradskih opština Zemun
29

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
32

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

Akti gradskih opština Zemun
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
34

Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
45

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije javnog pravobranioca gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
46

Rešenje o imenovanju opštinskog pravobranioca gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
46

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
46

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
46

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
46

Rešenje o imenovanju zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
47

Rešenje o imenovanju zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
47

Rešenje o imenovanju zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
47

Pravilnik o budžetskom računovodstvu i računovodstvene politike

Akti gradskih opština Novi Beograd
57

Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2015. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
114

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
116

Zaključak o podnošenju inicijative Agenciji za privatizaciju za prenos udela državnog kapitala Ribarskog gazdinstva a.d. na gradsku opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica