» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
1

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2015. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
77

Rešenje o prestanku funkcije javnog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
77

Rešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
77

Rešenje o prestanku funkcije zamenika javnog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
77

Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
78

Rešenje o prestanku funkcije zamenika javnog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
78

Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
78

Rešenje o prestanku funkcije zamenika javnog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
78

Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
78

Rešenje o prestanku funkcije zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
79

Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
79

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”, broj 1958/XVI

Akti gradskih opština Rakovica
79

Zaključak o usvajanju Zaključka o prenosu osnivačkih prava nad ustanovom kulture Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
79

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Кolektivni ugovori
95

Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće „10. oktobar” Barajevo

Кolektivni ugovori
105

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Кolektivni ugovori