» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda

Akti Grada
13

Pravilnik o radu zaposlenih u organima Grada Beograda

Akti Grada
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada ustanove „Gradski centar za fizičku kulturu” za 2015. godinu

Akti Grada
15

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Gradskoj opštini Stari grad u periodu 2014–2016. godine

Akti gradskih opština Stari grad
18

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o imenovanju direktora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
20

Prva izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
49

Odluka o izmeni Odluke o Upravi Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
51

Odluka o značajnim datumima koje proslavlja – obeležava Gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
51

Odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana zaštite i unapređenja životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac za period 2016–2021. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac
53

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac
56

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac
57

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
57

Rešenje o prestanku funkcije javnog pravobranioca Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
57

Rešenje o postavljenju pravobranioca Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
58

Rešenje o prestanku funkcije zamenika javnog pravobranioca Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
58

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac