» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela Vračarskog platoa za deo bloka između ulica: Bore Stankovića, Katanićeve, Makenzijeve i Borislava Pekića, Gradska opština Vračar

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u bloku na uglu ulica Ugrinovačke i Slavonske, Gradska opština Zemun

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju MRS „Bežanija”sa gradskim gasovodnim priključkom, od postojećeg radskog gasovoda u Zemunskoj ulici do planirane MRS „Bežanija”, Gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
4

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije javnog pravobranioca Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika javnog pravobranioca Gradske opštine Zemun 5 Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika javnog pravobranioca Gradske opštine Zemun 5 Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika javnog pravobranioca Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena i grba gradske opštine Savski venac u poslovnom imenu Sportskog društva osnovanog 25. decembra 2014. godine koga čine Atletski klub „Trkač”, Birčaninova 10, Rukometni klub „Mladost”, Sarajevska 20 i Klub sporta rekreacije „Topčider”, Savska 20

Akti gradskih opština Savski venac
7

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
7

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jajinci”, Beograd

Ispravke
7

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Nadežda Petrović”, Novi Beograd

Ispravke
7

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dušan Dugalić”, Beograd

Ispravke