» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
2

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica povratnika po readmisiji u Gradskoj opštini Lazarevac za period od 2015. do 2017. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju obavljanja pojedinih poslova u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće na teritoriji Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Odluka o određivanju organa Gradske opštine Lazarevac za učešće u zaključivanju kolektivnih ugovora za javna preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac” za period od 1. januara do 31. decembra 2015. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za informisanje „RadioLazarevac” od 1. januara do 30. juna 2015. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Odluka o promeni Poslovnika Veća Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac