» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
6

Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
11

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

Akti Grada
11

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Akti Grada
12

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Ciglana uz Batajnički put”, Gradska opština Zemun

Akti Grada
13

Odluka o podizanju biste slikaru Pavlu Nikitoviću Niku

Akti Grada
13

Odluka o podizanju spomenika Momčilu Gavriću, najmlađem vojniku Prvog svetskog rata

Akti Grada
14

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija”, Beograd

Akti Grada
14

Odluka o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta JKP „Zelenilo – Beograd”

Akti Grada
14

Odluka o izmeni Odluke o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda privrednih društava „Simpo” a.d. Vranje, „Kondiva”d.o.o . Bujanovac i „Simpo line” d.o.o. Vranje u trajni ulog Grada Beograda u kapitalu „Simpo” a.d. Vranje

Akti Grada
15

Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za saobraćajni potez unutrašnjeg magistralnog poluprstena od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta – deonica Ulice Tošin bunar do čvora Autokomanda

Akti Grada
21

Plan detaljne regulacije Sanitarne deponije „Vinča”, gradska opština Grocka

Akti Grada
46

Rešenje o davanju saglasnosti na unošenje imena „Belgrade” u poslovno ime društva u osnivanju – Privredno društvo za popularizaciju džez muzike „Jazz Belgrade” d.o.o. Beograd

Akti Grada
46

Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
46

Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
46

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
47

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
47

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
47

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
47

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
47

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
47

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
47

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
48

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
48

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
48

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
48

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
48

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
48

Rešenje o određivanju predstavnika Grada Beograda u Skupštini Privrednog društva „Zoološki vrt grada Beograda” d.o.o.

Akti Grada
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Sava centar”

Akti Grada
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis”, Beograd 49 Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”

Akti Grada
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Turističke organizacije Beograda

Akti Grada
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Istorijskog arhiva Beograda

Akti Grada
50

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada