» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Odluka o građevinskom zemljištu

Akti Grada
15

Odluka o raspolaganju stanovima Grada Beograda

Akti Grada
26

Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
26

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
26

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
26

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
27

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”

Akti Grada
27

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”

Akti Grada
27

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava”

Akti Grada
27

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Beogradska tvrđava”

Akti Grada
27

Rešenje o neprihvatanju predloga za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”

Akti Grada
28

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd

Akti Grada
28

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica Mihaila Avramovića i Joce Jovanovića, gradska opština Savski venac

Akti Grada
29

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u martu 2015. godine

Akti Grada
29

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
32

Odluka o izmeni Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije broj IV-002-013-23/2012-1 od 30.marta 2012. godine

Akti gradskih opština Surčin
32

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Privredne komore Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija