» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
59

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti Grada
59

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti Grada
59

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti Grada
60

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti Grada
60

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti Grada
60

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti Grada
60

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac

Akti Grada
61

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti Grada
61

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti Grada
61

Rešenje o postavljenju direktora Javnog preduzeć a za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti Grada
61

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za korišćenje sredstava od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i uglja opštine Lazarevac

Akti Grada
62

Rešenje o razrešenju direktora Fonda za korišćenje sredstava od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i uglja opštine Lazarevac

Akti Grada
62

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za korišćenje sredstava od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i uglja opštine Lazarevac

Akti Grada
62

Rešenje o postavljenju direktora Fonda za korišć enje sredstava od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i uglja opštine Lazarevac

Akti Grada
62

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti Grada
63

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti Grada
63

Rešenje o razrešenju v.d. direktora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti Grada
63

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti Grada
63

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti Grada
64

Rešenje o postavljenju direktora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti Grada
64

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i postdiplomaca

Akti Grada
64

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i postdiplomaca

Akti Grada
64

Odluka o privremenom finansiranju budžeta opštine Mladenovac za period januar–mart 2005. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
65

Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
70

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Belo Polje” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
72

Ispravka Rešenja o osnivanju Saveta za budžet, finansije i privredna pitanja SO Rakovica

Ispravke