» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u aprilu 2015. godine

Akti Grada
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave Gradske opštineZemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2014. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz budžeta Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Odluka o osnivanju Mesne zajednice „Dr Ivan Ribar” na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
22

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
22

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije v.d. direktora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
22

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
22

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
23

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2015. godinu (prvi rebalans)

Akti gradskih opština Stari grad
38

Odluka o brisanju ogranka Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „MilanGale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
38

Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o određivanju visine zakupnine poslovnog prostora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović” sa rešenjem

Akti gradskih opština Stari grad
39

Rešenje o promeni naziva dela Ulice Movtica, u MZ Urovci, Gradska opština Obrenovac, u Pop Perina ulica

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Saglasnost na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena pogrebnih usluga na grobljima GO Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
40

Saglasnost na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cenovnika za građevinske usluge sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin