» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
21

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Voždovac – 22

Akti gradskih opština Voždovac
23

Odluka o izmenama Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
23

Odluka o izmenama Odluke o načinu finansiranja programa udruženja na teritoriji Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
23

Odluka o izmenama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportskih programa i projekata iz budžeta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
23

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja javnom imovinom u opštini Voždovac za period 2015– 2019. godine

Akti gradskih opština Voždovac
24

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za poljoprivredu

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora JP „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Vinogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Milunka Savić, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I, Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Beli potok, Pinosava, Zuce, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
27

Odluka o završnom računu Gradske opštine Rakovica za 2014. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
32

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2015. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
97

Odluka o osnivanju Saveta za bezbednost Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
98

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Završnog računa JP „Poslovni centar – Rakovica” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
98

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JP „Poslovni centar – Rakovica” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Rakovica