» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Akti Grada
8

Odluka o izradi plana detaljne regulacije tunelske veze Savske i Dunavske padine, gradske opštine Stari grad i Savski venac

Akti Grada
9

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac, Gradska opština Stari grad

Akti Grada
11

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bloka 51 u Novom Beogradu (prva faza), gradske opštine Novi Beograd i Zemun

Akti Grada
12

Odluka o izmenama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Javno osvetljenje” Beograd

Akti Grada
12

Plan detaljne regulacije između ulica Dimitrija Tucovića, Đurićeve, Svetog Nikole i trase UMP-a, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
33

Rešenje o proglašenju zaštite spomenika prirode „Bajfordova šuma”

Akti Grada
38

Rešenje o određivanju naziva ulica na teritoriji gradskih opština Čukarica, Voždovac, Barajevo, Palilula i Zemun

Akti Grada
38

Rešenje o izmeni Rešenja broj 3-811/14-S od22. jula 2014. godine, 3-1039/14-S od 18. septembra2014. godine i 3-498/15-S od 23. juna 2015. godine oodređivanju predstavnika Grada Beograda u Skupštini Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd d.o.o.

Akti Grada
38

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Dečjeg kulturnog centra Beograd

Akti Grada
38

Rešenje o imenovanju direktora Dečjeg kulturnog centra Beograd

Akti Grada
38

Rešenje o imenovanju direktora Privrednog društva „Slobodna zona Beograd 2015” d.o.o.

Akti Grada
39

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada
40

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije tunelske veze Savske i Dunavske padine, gradske opštine Stari grad i Savski venac

Akti Grada
41

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac, gradska opština Stari grad

Akti Grada
43

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bloka 51 u Novom Beogradu (prva faza), gradske opštine Novi Beograd i Zemun

Akti Grada
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu cenovnika JP „Pijace i zelenilo Grocka” za 2015. godinu sa Dopunom cenovnika

Akti gradskih opština Grocka
44

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Mladenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Mladenovac