» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Izmena plana mesta za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji Beograda

Akti Grada
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
2

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2015. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
23

Odluka o raspoređivanju budžetskih sredstava mesnim zajednicama

Akti gradskih opština Barajevo
23

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
23

Odluka o renoviranju spomen-česme u Beljini uBeogradskoj ulici

Akti gradskih opština Barajevo
24

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
24

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o razrešenju i izboru Administrativno-mandatne komisijeSkupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
24

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
24

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
25

Rešenje o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o renoviranju spomen-česme u Beljini u Beogradskoj ulici

Akti gradskih opština Barajevo
26

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
26

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
26

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Surčin – gas” Surčin na cene usluga sa odlukom i cenovnikom

Akti gradskih opština Surčin