» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Zvezdara za 2016. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načinu sufinansiranja udruženja građana sredstvima iz budžeta Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
21

Odluka o dodeli edukativnog meterijala za podsticanje ranog razvoja novorođene dece sredstvima iz budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2016. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku eko holdera (držača za kese) sa kesom

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju tima za praćenje i izveštavanje realizacije „Akcionog plana za unapređenje položaja romske populacije na teritoriji opštine Zvezdara za period 2015– 2020”

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Zvezdara sa odlukom

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2016. godinu sa očekivanim ostavarenjem Plana i programa poslovanja u 2015. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” za 2016. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2016. godinu

Akti gradskih opština Palilula
50

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni centar opštine Palilula” za 2016. godinu

Akti gradskih opština Palilula
51

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
51

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2016. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
70

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad