» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2016. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
23

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja programa, projekata i manifestacija u oblasti sporta sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata udruženja i nevladinih organizacija sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata delovanja amaterskih društava iz oblasti kulture sredstvima budžeta gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
31

Odluka o nagrađivanju učenika i profesora čukaričkih osnovnih i srednjih škola

Akti gradskih opština Čukarica
33

Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
35

Odluka (poslovni prostor u Ulici Turgenjevljevoj broj 5)

Akti gradskih opština Čukarica
36

Odluka o ustupanju poslovnog prostora u Ulici Turgenjevljevoj broj 5 Kulturnom centru „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
36

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
36

Rešenje o imenovanju zamenika presednika Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
36

Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
37

Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije Gradske opptine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
37

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
37

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
37

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
37

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti člana Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
38

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
38

Zaključak o potvrđivanju Pravilnika o uslovima, kriterijumima i načinu reseljavanja lica – vlasnika stambenih objekata koji su oštećeni ili srušeni dejstvom klizišta na lokaciju Umka – Duboko

Akti gradskih opština Čukarica
38

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
62

Odluka o budžetu Gradske opštine Surčin za 2016. godinu

Akti gradskih opština Surčin
85

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
89

Odluka o pokretanju postupka likvidacije

Akti gradskih opština Surčin
90

Odluka o stavljanju van snage Odluke o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje u Gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
90

Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Surčin za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
90

Odluka o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Surčin za 2016. godinu

Akti gradskih opština Surčin
90

Odluka o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Agrar Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
90

Odluka o razrešenju zamenika direktora Javnog preduzeća „Agrar Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
91

Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Agrar Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
91

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
92

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i ostalih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2016. godinu

Akti gradskih opština Surčin
92

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za 2016. godinu

Akti gradskih opština Surčin
92

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa na Odluku o rebalansu finansijskog plana Programa poslovanja za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
92

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa za 2016. godinu

Akti gradskih opština Surčin
93

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja za 2016. godinu

Akti gradskih opština Surčin
93

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Ustanove kulture Kulturni centar Surčin za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
93

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Ustanove kulture Kulturni centar Surčin za 2016. godinu

Akti gradskih opština Surčin
93

Rešenje o prestanku mandata članu Saveta Mesne zajednice Surčin

Akti gradskih opština Surčin
93

Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju naziva i promeni naziva ulica na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin