» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о утврђивању листе кандидата за избор одборника Скупштине града Београда у Изборној јединици Гроцка ИИ

Акти Града
1

Закључак о приступању изради регулационог плана дела централне зоне – блока 39 у Новом Београду између улица: Булевар Арсенија Чарнојевића, Омладинских бригада, Трећи булевар и Булевар уметности

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Обреновац за 2002. годину

Акти Града
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду органа општине Обреновац

Акти Града
4

Одлука о приступању изради регулационог плана бензинских и гасних пумпи на простору Генералног плана Обреновца

Акти Града
5

Одлука о приступању изради урбанистичког пројекта за изградњу стамбених објеката на локацији „Гребача” – Звечка

Акти Града
5

Одлука о приступању изради урбанистичког пројекта за уређење простора и изградњу објеката на кат. парц. бр. 123 и 124 КО Рвати

Акти Града
6

Одлука о приступању изради урбанистичког пројекта за изградњу стамбених објеката на делу кат. парц. бр. 745/1 КО Звечка

Акти Града
6

Одлука о поверавању послова постављања, управљања и одржавања рекламних паноа и сличних објеката

Акти Града
7

Прва допуна плана за постављање привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти Града
7

План парцелације за кат. парцелу бр. 4252/1 КО Звечка

Акти Града
8

Одлука о стицању и начину коришћења станова у државној својини на којима је корисник општина Обреновац

Акти Града
11

Одлука о одржавању чистоће и чишћењу јавних површина у посебним насељеним местима на територији општине Обреновац

Акти Града