» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
0

Одлука о расписивању Конкурса за расподелу осам станова из Програма Фонда за 2005. годину

Акти градских општина Обреновац
1

Измене Социјалног програма за запослене у јавним комуналним предузећима чији је оснивач град Београд у процесу реструктурирања предузећа и припреме за приватизацију

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Београдска тврђава”

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена Генералног плана Београда 2021. (измене ГП 2005/1)

Акти Града
4

Одлука којом се утврђује да део одредбе члана 65. у ставу 2. Статута града Београда није у сагласности за законом

Акти Уставног суда Србије
6

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанић еве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића

Акти Града
6

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне – Блок 5 у Новом Београду између улица: Париске комуне, Отона Жупанчича и Гоце Делчева

Акти Града
7

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс између улица: Војислава Илића, Станислава Сремчевића, Раваничке, Дојранске, Тонета Томшича, Трајка Стаменковића, Душана Дугалића и Брагалничке – блокови 1-7

Акти Града
8

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу дела градског гасовода од улице Вељка Лукића Курјака (прикључак за МРС „Црвена звезда”) до Мостара са прикључним гасоводима за МРС „КБЦ Србије” и МРС „БИП Мостар”

Акти Града
9

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу објеката водоснабдевања на територији општине Палилула

Акти Града
10

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела градске потцелине Церак, југозападно од Ибарске магистрале

Акти Града
12

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина Марина „Дорћол”

Акти Града
13

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2005. годину

Акти градских општина Барајево
18

Одлука о Јавном правобранилаштву општине Барајево

Акти градских општина Барајево
19

Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање забавних игара и игара на срећу на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Одлука о допуни Одлуке о одређивању урбанистич ких планова и делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Барајево
20

Одлука о допуни Плана постављања привремених објеката на јавним површинама на подручју општине Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Одлука о утврђивању граница зона грађевинског земљишта на подручју градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о допунама Одлуке о платама изабраних, постављених и именованих лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о постављању спомен-плоче шушњарским ратницима Првог светског рата и жртвама Другог светског рата

Акти градских општина Лазаревац
22

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Миросаљци

Акти градских општина Лазаревац
23

Одлука о изменама Одлуке о јавним признањима општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
23

План детаљне регулације Кванташке пијаце у Сенаји у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП „Младеновац” – Младеновац

Акти градских општина Младеновац
31

Решење о давању сагласности на Допуну правила Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Младеновац
32

Допуна правила Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Младеновац
32

Одлука о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац” – Младеновац

Акти градских општина Младеновац
33

Одлука којом се одбија предлог за утврђивање неуставности и незаконитости одредаба чл. 8. и 14. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Уставног суда Србије
34

Одлука којом се утврђује неуставност и незаконитост појединих одредаба Одлуке о грађевинском земљишту

Акти Уставног суда Србије
36

Одлука којом се утврђује неуставност и незаконитост појединих одредаба Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Уставног суда Србије
39

Одлука којом се утврђује да Одлука о гаражама у друштвеној својини које служе за смештај моторних возила корисника станова није у сагласности са Уставом и законом

Акти Уставног суда Србије
41

Одлука којом се утврђује да Одлука о привременим правилима и условима за издавање одобрења за изградњу и употребу дозвола за објекте изграђене, односно реконструисане без грађевинске дозволе до 13. маја 2003. године није у сагласности са Уставом и законом

Акти Уставног суда Србије