» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о потврђивању Меморандума о разумевању између Града Београда (Република Србија) и Града Техерана (Исламска Република Иран)

Акти Града
1

Одлука о допунама Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
2

Одлука о Управи Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
12

Одлука о измени Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
12

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Лазаревац и о платама, накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих лица

Акти градских општина Лазаревац
16

Решење о утврђивању назива улице у Месној заједници „Душан Петровић Шане”

Акти градских општина Лазаревац
16

Решење о престанку функције председника Изборне комисије Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
16

Решење о престанку мандата члана Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
16

Решење о престанку мандата члана Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о избору чланова Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о избору чланова Савета за борбу против корупције Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Надзорног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о разрешењу председника Управног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” за 2016. годину

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о шестој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац