» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о Градској управи Града Београда

Акти Града
18

Одлука о оснивању и раду Канцеларије за младе

Акти Града
20

Одлука о изменама Одлуке о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Акти Града
20

Одлука о такси превозу

Акти Града
28

Одлука о измени и допуни Одлуке о оглашавању на територији Града Београда

Акти Града
28

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда

Акти Града
30

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту

Акти Града
33

Одлука о праву на Новогодишњу новчану честитку мајци прворођеног дечака и прворођене девојчице рођених 1. јануара

Акти Града
34

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину реализације помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији града Београда

Акти Града
35

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга

Акти Града
35

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја северно од Овчанског пута, око рекреативног комплекса „Ћуран”, градска општина Палилула

Акти Града
37

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације старог језгра Земуна на простору Трга Бранка Радичевића, градска општина Земун

Акти Града
38

Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици, градска општина Земун

Акти Града
39

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део територије градске општине Раковица уз Улицу кнеза Вишеслава

Акти Града
39

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у удео у капиталу корпорације „ФАП” а.д. Прибој

Акти Града
40

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва Предузеће за производњу гумарских и хемијских производа „TRAYAL KORPORACIJA” а.д. из Крушевца

Акти Града
40

Решење о додели назива улице на територији градске општине Савски венац

Акти Града
40

Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда

Акти Града
42

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Стефановић Караџић”

Акти Града
42

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Стефановић Караџић”

Акти Града
42

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Градског центра за социјално предузетништво Београда

Акти Града
42

Решење о именовању вршиоца дужности директора Градског центра за социјално предузетништво Београда

Акти Града
42

Решење број 035-1051/16-С од 29. децембра 2016.године

Акти Града
43

Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” са Одлуком

Акти Града