» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Показатељ раста цена на мало у августу 2005. године

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Савски венац за 2005. годину

Акти градских општина Савски венац
9

Одлука о установљењу највећег општинског јавног признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице „Петка”

Акти градских општина Лазаревац
10

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице „Јунковац”

Акти градских општина Лазаревац
11

Одлука о грађевинском земљишту

Акти градских општина Сурчин
15

Одлука о одређивању грађевинског земљишта од општег интереса за општину Сурчин

Акти градских општина Сурчин
17

Одлука о утврђивању грађевинских подручја за територију општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
19

Одлука о привременим правилима грађења објеката грађана и грађанско-правних лица на подручју општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
21

Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на подручју општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
26

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета месних заједница на подручју градске општине Сурчин и именовању чланова

Акти градских општина Сурчин
26

Решење о престанку мандата и додели мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин са изборне листе Српске радикалне странке – Томислав Николић

Акти градских општина Сурчин
26

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена погребних и такси услуга на месним гробљима на територији градске општине Сурчин за 2005. годину на којима управља Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
26

Решење о давању сагласности на Одлуку о цени пијачних услуга на месним пијацама за 2005. годину на којима управља Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећ а за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Исправка Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Исправкe
27

Исправка Одлуке о измени Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Исправкe
27

Исправка Одлуке о измени Одлуке о грађевинском земљишту

Исправкe