» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о измени Пословника о раду Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
1

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину

Акти градских општина Стари град
16

Одлука о избору заштитника грађана Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
16

Решење о разрешењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
16

Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
17

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” са Одлуком

Акти градских општина Стари град
18

Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 2017. годину

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о давању сагласности на Статут Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о давању сагласности на Статут Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о давању саглa сности на Програм пословања ЈП „Пословни центар Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
30

Одлука о буџету Градске општине Обреновац за 2017. годину

Акти градских општина Обреновац
59

Одлука о измени Одлуке о финансирању спорта у Градској општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
60

Одлука о успостављању сарадње Градске општине Обреновац са градовима и општинама у сливу Колубаре

Акти градских општина Обреновац
60

Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
61

Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
61

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
61

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
62

Решење о давању сагласности на Прву измену Статута Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
62

Решење о давању сагласности на Прву измену Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац