» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Правилник о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама киоска и тезги који се постављају на подручју градске општине Барајево, Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица

Акти Града
6

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд за 2017. годину

Акти Града
6

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд” са Ценовником

Акти Града
7

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
7

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула и неприхватању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину

Акти градских општина Палилула
32

Одлука о давању сагласности за оснивање Фонда „Зоран Божиновић”

Акти градских општина Палилула
32

Одлука о ценама услуга на скуповима пијачних тезги и привременим објектима, накнадама за коришћење спортских и других објеката и ценама осталих услуга које пружа Градска општина Палилула у вези са управљањем покретном и непокретном имовином

Акти градских општина Палилула
35

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе Градске општине Палилула 2016-2020.

Акти градских општина Палилула
35

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
36

Одлука о буџету Градске општине Младеновац за 2017. годину

Акти градских општина Младеновац
58

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
58

Одлука о изменама Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац