» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2017. годину

Акти Града
107

Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2018. и 2019. години

Акти Града
108

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда

Акти Града
109

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда

Акти Града
111

Одлука о одређивању комуналних делатности

Акти Града
111

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту

Акти Града
112

Одлука о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
113

Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији Града Београда

Акти Града
113

Одлука о изменама и допунама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Београда за радну 2016/2017 годину

Акти Града